Дата розміщення: 
Дата здійснення дії: 
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, б.271
Регіон емітента:  6310136600
Телефон керівника емітента:  0577383200
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 
Рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (Протокол № 2 від 31.08.11.), в межах своєї компетенції відповідно до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ", звільнено за власним бажанням з посади члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ" Пивовара Олександра Григоровича. Звільнення посадової особи виконано на підставі наданої заяви. Пивовар О.Г. перебував на посаді члена Правління з 24.05.07. по 31.08.11. Пивовар О.Г. обіймає посаду головного інженера-заступника директора з охорони праці ПАТ "АТ НДІРВ". Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Пивовар О.Г. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пивовар О.Г. володіє часткою в статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" 0,007%.

Рішенням Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (Протокол № 2 від 31.08.11.), в межах своєї компетенції відповідно до Статуту ПАТ "АТ НДІРВ", призначено на посаду члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ" Котлярова Олексія Веніаміновича на термін повноважень діючого складу Правління, обраного Наглядовою радою (Протокол № 2 від 24.05.07.) на 5 років. Призначення посадової особи виконано за поданням Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" Верещака О.П. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). Котляров О.В. перебуває на посаді начальника відділу інформаційних технологій ПАТ "АТ НДІРВ", м.Харків. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: ПАТ "АТ НДІРВ", м.Харків: інженер-програміст 3 кат., інженер-програміст 2 кат., інженер-програміст 1 кат., провідний інженер-програміст. Котляров О.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Котлярову О.В. належить 4780 акцій, що становить 0,002% статутного капіталу ПАТ "АТ НДІРВ".
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління-директор Верещак Олександр Петрович