Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Банки, що обслуговують емітента


Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Всеукраїнський Акцiонерний Банк"
МФО банку 380537
Поточний рахунок 26006200600001
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Всеукраїнський Акцiонерний Банк"
МФО банку 380537
Поточний рахунок 26006200600001