Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Основні види діяльності


73.10.2 Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук
33.10.1 Виробництво медичної технiки, включаючи хiрургiчне устаткування, та ортопедичних пристосовань
33.20.1 Виробництво контрольно-вимiрювальних приладiв