Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань"
ЄДРПОУ: 14309534
Рік: 2011

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
11.04.2011 13.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.06.2011 02.06.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.06.2011 24.06.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.08.2011 31.08.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента