Дата розміщення:  12.10.2018 18:59:56
Дата здійснення дії:   12.10.2018
Термінове повідомлення:  Так
Назва повідомлення:  Спростування особливої інформації про зміни у складі посадових осіб емітента
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  14309534 
Місцезнаходження емітента:  61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 271
Регіон емітента:  6310136600
Номер телефону керівника емітента:  0577383200
Електронна поштова адреса:  ks@niiri.kharkov.com
Текст повідомлення: 

Особлива інформація, розміщена 12.10.2018 р. о 17:55:11 про внесення змін до складу посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" (дата вчинення дії - 12.10.2018 р.), спростовується через виникнення технічної помилки, внаслідок якої на Титульному аркуші повідомлення відсутня адреса власного веб-сайту, на якому буде розміщено повідомлення про виникнення особливої інформації.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління-директор Верещак Олександр Петрович