Регулярна інформація

Склад регулярної інформації


Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 08.04.2011
Дата останнього розміщення 08.04.2011

Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Подивитися
Основні відомості про випущені акції Подивитися
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Подивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність Подивитися
Квартальна фінансова звітність підприємства Подивитися