Дата розміщення:  02.11.2012 09:07:17
Дата здійснення дії:  01.11.2012
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, б.271
Регіон емітента:  6310136600
Номер телефону керівника емітента:  0577383200
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 

Звільнено (припинено повноваження):
Рішенням Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» (Протокол № 11 від 01.11.12.), в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ «АТ НДІРВ», звільнено з посади члена Правління ПАТ «АТ НДІРВ» Брагіна Сергія Юрійовича у зв’язку зі смертю. Брагін С.Ю. перебував на посаді члена Правління з 24.05.07. Брагін С.Ю. обіймав посаду заступника директора з персоналу та безпеки ПАТ «АТ НДІРВ», м.Харків. Розкриття паспортних даних не здійснюється у зв’язку з відсутністю згоди посадової особи (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Брагін С.Ю. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав. Брагіну С.Ю. належить частка в статутному капіталі ПАТ «АТ НДІРВ» у розмірі 0,002%.

Призначено (обрано):
Рішенням Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» (Протокол № 11 від 01.11.12.), в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ «АТ НДІРВ», призначено на посаду члена Правління ПАТ «АТ НДІРВ» Казакова Євгена Васильовича терміном на 1 рік з моменту прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «АТ НДІРВ». Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Казаков Є.В. перебуває на посаді заступника директора з персоналу та безпеки ПАТ «АТ НДІРВ», м.Харків. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: Тбіліський завод телеграфної апаратури, м.Тбілісі: учень слюсаря, слюсар 2 розряду; Служба в Збройних Силах; ЗАТ «Радмир-Центр», м.Харків: керівник служби безпеки; ПАТ «АТ НДІРВ», м.Харків: помічник заступника директора з персоналу та безпеки. Казаков Є.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Казаков Є.В. часткою в статутному капіталі ПАТ «АТ НДІРВ» не володіє.

Звільнено (припинено повноваження):
Рішенням Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» (Протокол № 11 від 01.11.12.), в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ «АТ НДІРВ», звільнено за власним бажанням з посади члена Правління ПАТ «АТ НДІРВ» Верещака Ігора Олександровича. Звільнення посадової особи виконано на підставі наданої заяви. Верещак І.О. перебував на посаді члена Правління з 24.05.07. Верещак І.О. обіймав посаду заступника директора з економіки та якості ПАТ «АТ НДІРВ», м.Харків. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Верещак І.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Верещаку І.О. належить частка в статутному капіталі ПАТ «АТ НДІРВ» у розмірі 4,28%.

Призначено (обрано):
Рішенням Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» (Протокол № 11 від 01.11.12.), в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ «АТ НДІРВ», призначено на посаду члена Правління ПАТ «АТ НДІРВ» Ладоню Юрія Васильовича терміном на 1 рік з моменту прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «АТ НДІРВ». Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Ладоня Ю.В. перебуває на посаді заступника директора з економіки та якості ПАТ «АТ НДІРВ», м.Харків. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: ДНВП «Об`єднання Комунар», м.Харків: інженер-економіст, економіст з праці, економіст з праці 1 кат. – керівник групи планування, заступник начальника відділу, в.о. начальника відділу, заступник генерального директора з економіки; ТОВ «Харківський вагонобудівний завод», м.Харків: в.о.директора з економіки; ЗАТ «Радмир-Центр», м.Харків: директор з економічних та фінансових питань; ПАТ «АТ НДІРВ», м.Харків: помічник директора з інноваційних та інвестиційних проектів. Ладоня Ю.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ладоня Ю.В. часткою в статутному капіталі ПАТ «АТ НДІРВ» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
ТВО Голови правління-директора Малафєєв Євген Євгенович