Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 18.04.2019р